אפשרויות רכישה

שם המוצר:  מדעי החומר לכיתה ח : מדריך למורה / علم المادّة للصفّ الثامن مرشد المعلّم
כיתה:  ח'
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית 
מחיר: 25 ש"ח