אפשרויות רכישה

שם המוצר:  המזרח התיכון בפתח המאה ה-21
כיתה:  י' - י"ב
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית ישראל. משרד החינוך 
מחיר: 15.3 ש"ח