אפשרויות רכישה

שם המוצר:  العربية لغتنا- الصف السابع لغة، فهم، تعبير الجزء 1 / ערבית שפתנו : כיתה ז - חלק ראשון
כיתה:  ז'
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית 
מחיר: 17 ש"ח