אפשרויות רכישה

שם המוצר:  מילה טובה מאוד : עברית לכיתה ו
כיתה:  ו'
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית 
מחיר: 65 ש"ח