אפשרויות רכישה

שם המוצר:  מילה טובה מאוד : עברית לכיתה ו - לחינוך הממלכתי-דתי
כיתה:  ו'
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית 
מחיר: 66 ש"ח