אפשרויות רכישה

שם המוצר:  שבילים : מתמטיקה לבית הספר היסודי, כיתה ב'מדריך למורה : גופים, מדידת אורך ומדידת שטח, הזזה, מדידת זמן, מדידת משקל (שבילים : כיתה ב)
כיתה:  ב'
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית 
מחיר: 11 ש"ח