אפשרויות רכישה

שם המוצר:  الفيزياء والتكنولوجيا للصفّ التاسع مرشد المعلّم / פיזיקה וטכנולוגיה לכיתה ט-בערבית/מדריך למורה
כיתה:  ט'
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית 
מחיר: 25 ש"ח