אפשרויות רכישה

שם המוצר:  الفيزياء والتكنولوجيا للصّف التاسع / פיזיקה וטכנולוגיה לכיתה ט - בערבית
כיתה:  ט'
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית 
מחיר: 42 ש"ח