אפשרויות רכישה

שם המוצר:  מילה טובה מאוד : עברית לכיתה ד : ספר 2 - לחינוך הממלכתי
כיתה:  ד'
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית 
מחיר: 45 ש"ח