אפשרויות רכישה

שם המוצר:  מסלולים פלוס : גאומטרייה לכיתה גגאומטריה לבית הספר היסודי
כיתה:  ג'
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית 
מחיר: 11 ש"ח