אפשרויות רכישה

שם המוצר:  גולשים בעברית : לדוברי ערבית - כיתה ז
כיתה:  ז'
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית 
מחיר: 53.8 ש"ח