אפשרויות רכישה

שם המוצר:  מילה טובה מאוד : עברית לכיתה ה1 - לחינוך הממלכתי
כיתה:  ה'
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית 
מחיר: 38 ש"ח