אפשרויות רכישה

שם המוצר:  חוקרים ארץ : גאוגרפיה לכיתה ו
כיתה:  ו'
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית 
מחיר: 40 ש"ח