אפשרויות רכישה

שם המוצר:  פיזיקה וטכנולוגיה לכיתה ט
כיתה:  ט'
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית 
מחיר: 52.4 ש"ח