אפשרויות רכישה

שם המוצר:  الكيمياء وعلم الأحياء للصفّ التاسع - مرشد للمعلّم / מדריך למורה - כימיה ומדעי החיים לכיתה ט-בערבית
כיתה:  ט'
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית 
מחיר: 25 ש"ח