אפשרויות רכישה

שם המוצר:  תורה לכיתה ג : חוברת עבודה
כיתה:  ג'
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית 
מחיר: 30 ש"ח