אפשרויות רכישה

שם המוצר:  תורה לכיתה ג : עם ביאורים וציורים
כיתה:  ג'
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית 
מחיר: 15.4 ש"ח