אפשרויות רכישה

שם המוצר:  ואלה תולדות - מסורת ומודרנה בעת החדשה בתולדות העמים ובתולדות ישראל
כיתה:  י'
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית 
מחיר: 29 ש"ח