אפשרויות רכישה

שם המוצר:  الإنسان والبيئة في عصر العولمة- الصفّ السابع/ אדם וסביבה בעידן הגלובלי
כיתה:  ז'
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית 
מחיר: 16 ש"ח