אפשרויות רכישה

שם המוצר:  בראשית : עם באורים וציורים
כיתה:  א' - ג'
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית 
מחיר: 13.4 ש"ח