עמוד:2

כתיבה ועריכה : עדי רוזן יעוץ : פרופ ' בת-שבע אלון פרופ ' אורי גניאל הגהה דידקטית ולשונית : קורינה פולינגר עריכה במחשב : אבי טל עיצוב גרפי : אסף מסעוד זיו אריאלי עיצוב עטיפה : אסף מסעוד זיו אריאלי צילומים : שלום נידם סריקות : אנה משיח אין לשכפל , להעתיק , לצלם , להקליט , לתרגם , לאחסן במאגר מידע , לשדר או לקלוט בכל דרך או אמצעי אלקטרוני , אופטי או מכני או אחר כל חלק שהוא מהחומר שביחידת לימוד זו . שימוש מסחרי מכל סוג שהוא בחומר הכלול ביחידת לימוד זו אסור בהחלט אלא ברשות מפורשת בכתב מהמו " ל . נדפס בישראל תשס " ט 2009 - מהדורה קודמת - תשס " ח 2008 - מהדורה נוכחית - מתוקנת תשס " ט 2009 - דפוס מאירי בע " מ

מכון ויצמן למדע. המחלקה להוראת המדעים

אוניברסיטת תל אביב. בית ספר לחינוך. המרכז לחינוך מדעי וטכנולוגי

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר