עמוד:63

לפי החכמים , מדוע התחיל כאב השנים של רבי יהודה ? מדוע פסק ? אב השנים של רבי יהוךה ? מה דעתכם על המעשה הראשון של רבי יהוךה ? מה דעתכם על המעשה של השפחה ? מה השנוי בהתנהגות של רבי יהוךה במקרה השני ? מדוע לדעתכם קךה השנוי בהןגנהגות של רבי יהוךה ? האם לדעתכם החכמים מצפים מכל ב : ני האךם לאותה התנהגות ? מה אנחנו יכולים ללמד מהספור הזה ? שמעון בן זומא שמעון בן זומא חי במאה השניה לקזפיךה . הוא נחשב לחכם גדול מאוד , ונאמר שמי שחלם עליו , היה יכול לקוות לחכמה רבה . 3 ן זומא מת בגיל צעיר . ביחידה השלישית הבאנו חלק ממשנה מפרסמת מאוד שבן זומא כתב . לפניכם חלק נוסף מאותה משנה : מה משתף לארבעת המשפטים ? מה אפשר ללמד על בן זומא , הנחשב לאךם חכם במיחד , מכך שאמר "איזהו חכם ? הלומד מכל אדם ? " האם אתם מקכימים עם המשפט הזה של 3 ן זומא ? האם אךם מבגר באמת יכול ללמד מילד קטן או מילד ה ו

קרן תל"י


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר