עמוד:60

רבי טלפון ] רבי טךפון נולד בעךך בע \ נת 46 אחרי הקזפיךה ומת בערך בק \ נת . 117 הוא היה ממשפחה של כוהנים , ו >? ס ? רים שעבד ככוהן 3 בית המקדש . ועוד כ > ס 9 רים עליו שבזמן של ךעב הוא הךנ ארס עם שלוש מאות נשים כדי ע \ הן יוגבלו לאכל מהאכל של הכוהנים . מכמים >? ס 9 רים על רבי טלפון .... אמו קל רבי טךפון ; ךךה לטיל 5 חצר קלה בנשכת , והס ? ךל קלה נקלע . הלך רבי טךפון , שם את קרני ידיו תחת הליה , והיא הלכה על יךיו עד קהלעה לביתה . פעם אחת חלה רבי טךפון , ובאו חכמים לבקר אותו . אמךה להם אמו : "התפללו על טךפון בני , שהוא נותן לי הךבה כבוד . " אמרו לה . "מה עקה לך " ? ספלה להם אותו המעקה . אמרו לה : "אפלו אם היה עוקה כך אלף אלפים , עדין לחצי כבוד קאמךה התורה לא הגיע . " ( על פי תלמוד ירושלמי , מקי ? ת פאה , פרק , 'א הלכה ( 'א איר לדעתכם הךגיש רבי טךפון כאשר הלך ? שכפות ידיו מתחת לכפות הרגלים ^ ל אמו ? מה הסכמים חובבים על המעשה של רבי טךפון ? מה דעתכם על המעשה של רבי טךפון ? מה אנרזנו יכולים ללמד מהספור על ךבי טךפון ?

קרן תל"י


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר