עמוד:58

נא להכיר : חכמים מהמשנה ! במוניות ולמלכו הכךכו חכמים שתים . עכשו נלמד מתי הם חיו ואיך חיו , ןגקלא ספורים שס ? רו עליקם . רבי יהושע בן פרחיה רבי יהושע 3 ן _ 9 רחיה חי בחלק השני , n ^ n DN > 3 t # r לפני הקזפירה . הוא היה הנשיא של הסונהךרין , המוסד ה > 3 ךכזי ^> ל היהודים באותה תקופה . בתקופה מסימת מנהיגים יהודים הר 1 נ ? דו לחכמים וךךפו אותם . הם הורידו את רבי יהושע 3 ן פרחיה מתפקיד הנשיא והוא ברח למצרים . אין לנו ספורים על החיים של רבי יהושע בן פרןדה , אבל אנו מביאים כאן את הדברים T : — המלאים - ? ?? שהוא י אמר - r כאשר - : v דבר " ? על *— הצרך Iv - לדון I T לכף ; P- : זכות : יהושע בן פרחןה מלמד : כל אדם צריןל לקנות , לק > צא , ' מורה וחבר ? די ללמד אתם . מדוע חשוב \^ כל אדם ימצא מוךה וחבר ? מה מוסיף כל אחד מהם ללמידה ? חשבו על מורה , חבר או חברה שאתו או אתה טוב לכם ללמד . הסבירו את הבחירה שלכם .

קרן תל"י


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר