עמוד:52

יחידת סכום ילדים עוזרים לילדים בעתון ילדים יש דף "עצות מהמבנה . " בדף זה הילדים יכולים לשאל שאלות ולקבל עצות לפי משניות שונות . קךאו את המכתב : ! prf tf " ri /^ rW PiSti 'f \^ מי , ypj ? ואני >? בקע \ ת ל ^ מע מה א 71 ם חובבים על מה ו , V &? י ביני ובין גילה , החבךה # לי . אתמול היתה לנו >? סבת כתה בפארק . אני וארבעה ילדים מהכרנה הכנו למסבה אקל , משחקים , חידון והצגה , ואפלו חשבנו אין נגיע לפאךק לפני כלם לסדר את הכל . דבךתי עם גילה , הרןבךה שלי ^ גךה על ידי , והחלקנו שאמא ^ לי תקח אותנו לפארק , ואבא ( ץל \ ז יחזיר אותנו משם . 5 בקר המסבה שאלה אותי גילה אם אני רוצה לק י בש את הקזוךר החדש שהיא קנתה / ' . ראיתי שאסבול אותו >? אוד , " היא אמךה . " תודה " ! אמךתי " , אלבש את הסודר \ ' ) לן 3 שמחה . יש 1 ץ \ \^ לי raw רוצה " ? גילה ^» נתה : "כן , א ^ מח ללבש את החלצה הכחלה שלן . " בש ^ ה חמש , כא ^ ר הייתי לבושה , התקשךתי לגילה : 1 " עוד חמש דקות אנחנו נוסעות . ת ^ אי 1 בקשה בזמן . " גילה שןנקה ךגע , ואז היא א >? ךה : "תמר , אני באמת מ ^ טעךת , האח שלי ג-בר היה צריף להגיע הביתה , אבל הוא דבר אתי עלשו בטלפון ואמר שהוא יגיע רק בעוד ע ^ ךים דקות . v / y לא יכולה לצאת כי אני שומרת על אחי התינוק . "

קרן תל"י


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר