עמוד:49

חבר מאחר לפגישה . מה תחשב ? 1 ? לעתי ^ הוא ישכח את הפגישה . הוא תמיד שוכח . . 2 הוא שוב שכח את הפגישה ? או אולי האוטובוס לא הגיע ? . 3 הוא ק > אחר , ויש סבה טובה מאוד לאחור שלו . האם פעם ךאית מיע \ הו עושה מע \^ ה לא טוב וחשלת : אינני יכול לשפט אותו , אולי יש סבה טובה להךננסגות ^ לו ? . 1 מעולם לא חשלתי כך . . 2 מעט ? עמים חשבתי כך . . 3 הךבה פעמים חשגתי כך . ו . מה דעתך על המבניות שהכךת ? . 1 ? שנין לקרא את המשניות , אבל הן אינן מתאימות לחיים שלנו היום . . 2 מענין לקרא את המשניות , אבל אני חושב שקשה להתנהג לפי המבניות . $ ני צריך לנסות . . 3 המבניות חשובות לחיים שלי , ו ^ ני מנסה לנהג לפי המשניות . סכום נקדות 7-6 ? לן'יות אינך שופט א 2 נשים לכף זכות . אינך >? נסה להבין את ההתנהגות שלהם . חשב איך אתה רוצה שיע \ פטו אורנך , וכך ת \^ פ ' ט גם אנשים אחרים . קךא שוב את המשניות כדי \^ תדע & כמו שלמדו אותנו החכמים . 12-8 ? ק 7 ות ל ^ 0 מים אתה שופט אנשים ל ! כף זכות . לפ >? מים אתה מנסה להבין את ההתנהגות שלהם . אם תנל ^ ה קצת יותר להבין את ההתנהגות של האנשים האחרים , תוכל לשפט אותם לכף זכות , לטובה , ? מו שלמדו אותנו החכמים . 18-13 נלןדות כל הכבוד ! אתה שופט אנשים לכף זכות . אתה באמת מנסה להבין n 2 s ההרננהגות \^ להם . אתה מר 1 נהג כ : מו \^ לק > דו אותנו החכמים . הק > שך כך !

קרן תל"י


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר