עמוד:42

יחידה רביעית דנים לכה זכות ! מתי ? אי 3 ןל לש & ט ? דנים T או לא דנים T ? א . ס >? נו >/ > יד המשפטים ע \ מךאים אנשים דנים , שופטים . ב . ס >? נו x ל ? ד המשפטים שמךאים אנשים שאינם דנים , שאינם שו ? טים . החכמים שואלים במשנה : היל אומר : ... ואל תלין את ל ! בךך עד שתגיע למקומו . ( פרקי אבות , פרק , 'ב ^ 'מ נה ( 'ד יהושע בן 9 לחיה אומי : הוי דן את כל האךם לכף זכות . ( פרקי אבות , $ לק , 'א ^ 'מ נה ( 'ו אנחנו מסבירים א . אל תלין 4 r לא לשפ י ט , לא לדון , אסור לשפט . 3 למקומו למצב שלו ^ ג . הוי דן י ^ כן ל ^ פט , כן לדון , צריך לע \ פט ד . לכף זכות י ^ י ? די ללמד יותר על " ^ י רבי יהושע בן פלחיה , פנו לעמוד . 58

קרן תל"י


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר