עמוד:40

קךאו שוב את שתי המשניות שלמךתם : - / . חכמים כתבו כמשנה . ארבע מדות ? אךם : האומר שלי שלי ושלך שלך - זו מךה בינונית , ויש אומרים זו מדת ו שלי שלך ןעזלך קלי עם ה ארץ . שלי שלך ושלך שלך - חסיד . עולך שלי ושלי שלי - ךשע . ?) לק הי , משנה יי ) Sffnti מדות בדעות : נוח לכעוס ונוח לרצות - ? צא הפסדו בשכרו . לןעזה לכעוס וקשה לרצות - יצא שכרו ? ה ? סדו . לןשה לכעוס ונוח לרצות - חסיד . נוח לכעוס ולןעזה לרצות - רשע . ?) ךק , 'ה משנה י '' א ) כתבו מה דומה בשתי המשניות .

קרן תל"י


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר