עמוד:36

מה הקשר של המשנה לחיים שלנו היום ? מה שהחכמים מלכדים אותנו קשור גם להתנהגות במקרים אחרים בחיים ^ לנו . א . קראו את הספור : קרן ןרחל הכינו לכתה פעילות לכבוד חנכה : הן המליטו למראות קורט על הגבורה . אחרי הסרט יד 1 ירו התלמידים בכתה על סוגים שונים של ? בורה ןישסקו במשחק 1 ינושא הגבורה , ובסוף יאכלו כלם לביבות וספגניות 3 ךבה ! קרן ןרחל הגיעו לכתה בבקר בשמחה ובהתרגשות . אן אבוי , הן ךאו שמלשיר הדי-וי-די אינו עובד . קרן צעקה : "ידעתי שמשהו רע יקךה ! עגנשו אין לנו תלנית . " היא אמרה לתלמידים : "מי עשה את זה ? מי נגע בדי-וי-די " !? רחל אמךה לה : "קךן , תפסיקי לכעס , התעי . גם אני מאכזבת ןכועלזת , אבל הכעס שלך לא עוזר לאף אחד . " קךן נךגעה ואמךה לרחל : "אך ! צוךקת , " ולתלמידים היא אמךה : " אני מצטעךת , אולי אר 1 ם לא אשמים , אולי לא אתם קלקלתם את הדי-וי-די . כעסתי כל כך " ... קרן הציעה לחפש את שלמה , אב הבית : "אולי הוא יוכל לעזר לנו . " שתי הבנות חפשו את ק \ למה בחדר & % אבל לא מצאו אותו . על הדלת היה כתוב : "אחזר ארור כך . " רחל אמךה : "לאן ^) למה , , jvnri IN יצא כבר ב בקר ? ? דיוק כאשר ^ נךזנו אריכות אותו ! אמךתי לו שאולי נבקש ע \ יעזר לנו בבקר . עכשו אני כועסת . " " תךגעי , " אמךה קךן " , נסשב על פל 1 רון אחר , אולי יש די-וי-די אחר בבית הספר " ? " עכשו נחפש מלשיר ? inn אין זמן ! זה מךגיז כל כך " ! אק > ךה ךחל . בן ומיכאל , תלמידים בכתה של קךן וךחל , פ ? שו אותן ל ? ד הכתה . כא ^ ' ר שמע בן מה קךה לדי-ןי-ךי , הוא כעס ואמר : "מה ? אין סרט ? למה לא חשבונן ל 3 דק את הדי-וי-ךי ארנמול " ? יש מיכאל , \^ נסה לעוךד את כלם , אמר : "ךגע , אין קךט , אבל מ ^ חק , נכון ? אז נשחק . " בן הכועס אמר : "חכיתי לסךט , מ ^ לוק ( ץל ילדים קטנים לא מע ;> יו אותי . " "מי אמר שזה משחק לילדים קטנים " ? אמר מיכאל " , קךן וךחל תמיד מכינות

קרן תל"י


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר