עמוד:31

S ^ כתבו על יד כל ספור ( בעגול הקטן ) את המקזפר של השורה המתאימה לו מהמשנה , והעתיקו את השוךה המתאימה מתחת לספור . מיכל צעקה : "מי ציר על הדף שלי " ? האח T T שלה T אבי - T •• חשב : - T "מיכל תמיד T כועסת " ! הוא אמר למיכל : "אני מצטער , זה היה בטעות , קחי דף אחר . " מיכל קךעה את הךף ןאמךה לאבי בכעס : "אני לא רוצה ממןל כלום " ! יוסי צעק : "מי אכל את העוגה tq < אחותו מיכל ח ^ בה : "יוסי בךךך כלל לא כועס , אבל ע ? שו הוא כועס מאוד " ! היא אמךה ליוסי : " סליחה , אני אכלתי את העוגה , לא ידעתי ^ היא שלף . אמצא לף מ \^ הו אחר לאכל . " יוסי ענה בכעס : "אני לא רוצה ממך ? לום " ! אולי צעק : "מי אכל את העוגה \^ לי " ? אחותו שיךה חשבה : "אורי / f כלל לא כועס , אבל עכשו הוא כועס מאוד " ! היא אמךה לאוךי : "סליחה , אני אכלתי את העוגה לא ידעתי ^ היא 7 & , , לך A ^ px ^ 'מ הו אחר לאכל . " אורי חיך וענה לה : "תוךה , אבל תני לי מ ^ הו טעים " ! דליה צעקה : "מי ציר על הדף שלי •_? " ? האח T T שלה T בנימיו / ? T ; ? חשב : - T " ךלןה תמיד כועסת " ! הוא אמר לדליה : "אני מצטער , זה היה בטעות , קחי דף אחר . " דליה חיכה , גגנתה : "תוךה" ולקחה את הדף .

קרן תל"י


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר