עמוד:13

לאחר קריאת הספר הציר של היחידה הנוכחית הוא חוויית הקריאה של הספר השלם , ולכן אירועי השיח בעקבות הקריאה נמצאים במרכז היחידה , ועליהם להיות חגיגיים וחווייתיים . שיחה עם עמיתים שקראו את אותו הספר היא חוויה ספרותית ואישית גם יחד . אירועים אלו יתייחסו הן לספר השלם ולחוויית הקריאה בו , והן להיבטים ספרותיים הבאים לידי ביטוי בספר . המהלך יכלול שיח אישי , חווייתי ורפלקטיבי , לצד קריאה חוזרת המעלה רבדים ספרותיים בספר . האירוע הראשון ייערך במסגרת קבוצתית , בהנחיית המורה . להנחיה זו תפקיד חשוב ביותר , כיוון שהמפגש הקבוצתי מושתת על שיחה חופשית , ובה התלמידים משתפים את חבריהם בחוויית הקריאה שעברו , ורפלקציה על תהליך הקריאה . על המורה מוטלת האחריות לעודד ולאפשר שיח אוהד וידידותי , שבו התלמידים חשים בטוחים להביע את עצמם בחופשיות . על תפקיד המורה כמנחה המנחה הוא הנושא באחריות הכוללת לתהליך העבודה המתרחש בקבוצה , ועליו מוטל לפעול ליצירת התנאים הנדרשים כדי שהקבוצה תהיה המקום והמסגרת שבהם יוכלו חבריה להפיק תועלת , לצמוח ולהתפתח . 3 Shechtman ( 2006 ) מתייחסת לשלושה תחומים עיקריים בקשר למנחה : אישיות המנחה - חשוב שהמנחה יהיה "מצויד" בכמה תכונות : נוכחות " ) להיות שם" עבור המשתתפים , ( בעל ביטחון עצמי , אומץ ( היכולת לקחת סיכונים ולהיות מוכן להיפגע , ( מודעות עצמית , כנות , אותנטיות , יצירתיות ואמונה בתהליך הקבוצתי . תפקידי המנחה - על המנחה לתכנן מראש את בניית הקבוצה . בתהליך העבודה עליו ליצור אקלים חיובי ולשומרו ; עליו לעזור למשתתפים לעבוד על נושאים משמעותיים להם , להתחבר זה לזה ; עליו לסכם דברים ולתת משוב עליו ; לשמור על משתתפי הקבוצה ולשים לב במיוחד לחלשים ולפגיעים שביניהם : מחד גיסא עליו לעזור למשתתפים השקטים בקבוצה לבוא לידי ביטוי , ומאידך גיסא לעצור משתתפים שתלטניים . 3 Shechtman , Z . ( 2006 ) . Group Counseling and Psychotherapy with Children and Adolescents . Mahava , New-Jersey : Erlbaum .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר