עמוד:11

הצעות לשיח במהלך הקריאה ( לבחירת המורה ) במרכז היחידה עומד השיח שייערך בעקבות השלמת הקריאה של הספר כולו . יחד עם זאת , אנו מציעים לבחירת המורה שתי "תחנות" לקריאה משותפת של קטעים משני פרקים . חלק מחוויית הקריאה יכול להיות גם שיתוף של אחרים במחשבות וברגשות בנקודות זמן ספציפיות במהלך הקריאה . פעילות כזו יכולה לעורר עניין וסקרנות , לעקוב אחרי התפתחות העלילה , להאיר נקודות מבט שונות על הדמויות . עצירה מתודית כזו יכולה גם לסייע לתלמידים שעייפו מהמהלך של הקריאה העצמית . בנוסף , התמקדות בקטעים אלו תבסס את השיחה במוקדים השונים אשר יתקיימו לאחר תום הקריאה של כל הספר . המהלך בעקבות הקריאה בכל אחת מההצעות יכול להיערך בקבוצות או במליאה , לפי שיקול המורה . בדומה להצעות אלה אפשר להחליט על עצירות נוספות . מפגש שני - עמ' , 55-54 קטע מתוך הפרק השביעי , "אני רעב , אבל גם הם רעבים" מבחינת התוכן : בפרק הזה מתוארת מצוקת הקיום של אלכס , שהולכת וגוברת . הוא סובל לא רק מבדידות אלא גם מרעב . שלג עוזר לו להפיג את הבדידות וגם למצוא מזון . הפעילות בעקבות הפרק מתקשרת לדיון בנושא הנחמות שעוזרות לאלכס לשרוד באמצעות הארת התפקיד והמקום של שלג בפרק . כדאי לקרוא בפני התלמידים חלק גדול מהפרק , עד המילים "עשיתי שגיאה גסה" ( בעמ' 5 , 56 שורות מסוף העמוד , ( ואח"כ התלמידים ימשיכו לקרוא באופן עצמאי ( החלק הזה של הפרק כולו דיאלוג , ולכן קל יותר לקריאה . ( בעקבות קריאת הפרק יתקיים שיח קבוצתי . בקבוצה מבררים : מה הקושי המרכזי שאלכס חווה בפרק ד ? ( הצורך לדאוג לעצמו ללא עזרת מבוגרים והבדידות . ( משוחחים על שלג : מה אלכס מרגיש כלפיו ? איך אלכס מכנה את שלג ? איך שלג עזר לאלכס לשרוד ? ( רצוי לקרוא לפני התלמידים או לתת לתלמידים לקרוא בקבוצה חלקים המבססים את טיעוניהם . הם אף יכולים להתכונן בקריאה דמומה לקריאה קולית מוטעמת ומרתקת של קטעים אלה . קטעים רלוונטיים : עמ' , 55 פסקה אחרונה ; עמ' , 63 פסקה שנייה ( . מתבוננים באיור בעמוד . 57 מוצאים את הקטע בפרק שהאיור מתאר . מבררים : האם האיור מוסיף לטקסט , מה הוא ממחיש ? שמים לב לדמויות באיור , להבעות הפנים שלהן ולתנועה שלהן . ( באיור רואים את הגבר כועס על אלכס , והאישה מנסה להרגיע אותו . מצב הגוף והבעת הפנים של הגבר ממחישים את המסופר בטקסט ( .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר