עמוד:9

הפרק הראשון הפרק נפתח באופן מפתיע ומעורר סקרנות ( שם הפרק : "הסוד של אבא , ( " ובו הסופר בחר שלא לחשוף מיד את כל הפרטים ( מהו הסוד שעליו מכריזה כותרת הפרק ? למה זה סוד , (? ולכן פרטי המידע בפרק הם חשובים , וחלקם יתבררו כחשובים בהמשך הספר . האקדח של האב יעבור לרשותו של אלכס , ויסייע לו לשרוד וגם להציל חיי אחרים . זה לא היה מתאפשר לולא לימד האב את אלכס בפרק הראשון איך לירות באקדח ואיך לשמור עליו . קוראים בקול בפני הכיתה את הפרק הראשון . מבקשים מהתלמידים לשתף בחוויה מן השמיעה : התרגשתי מ ... חשבתי ש ... הזכיר לי ... הערה דידקטית : בתום קריאת הפרק מומלץ לתת לתלמידים שהות לחשיבה שקטה פנימית , לפני שמפנים אליהם שאלות ( אפשר לשאול מי רוצה לשתף , לומר משהו תוך כדי ההאזנה ובעקבותיה . אפשרות אחרת : להציע שקודם ישתפו חבר במחשבות שעלו תוך כדי ההאזנה ובעקבותיה , ורק אח"כ לשתף את המליאה . אפשר לערוך שיחה במליאה כדי לעודד את התלמידים להמשיך לקרוא בספר . שיחה זו יכולה להתנהל על בסיס הדברים שאומרים התלמידים ללא כל הכוונה , מעין שיתוף בחוויית ההאזנה . אפשר גם להציע נושא לשיחה , אבל חשוב לשים לב שלא להפוך את השיחה למערכת של שאלות ותשובות בין המורה לתלמידים . נושאים אפשריים לשיחה בעקבות הפסקה האחרונה : מדוע לדעתכם אלכס חושב שאילו הוא ואביו היו ברחוב לא היו לוקחים את אימא ? מה לדעתכם אלכס מרגיש כשהוא משתף את הקוראים במחשבה הזו ? שאלה : האם הפרק הראשון היה מעניין / משעמם / מפחיד עבורי ? למה ? קריאת הספר הצעה דידקטית : אנו מציעים שבכל מהלך פעילות שייבחר , ייקרא הפרק הראשון בכיתה , בשילוב של קריאה בקול וקריאה עצמית דמומה . בכך אנו מבטיחים כניסה משותפת של כל התלמידים אל הספר : הבנת המסגרת שבה מתרחש הסיפור , היכרות עם הדמות הראשית , והתחלה של שיח בכיתה סביב חוויית הקריאה . בתכנון של פעילות סביב קריאת כל ספר שלם במהלך השנה מוצע להתחיל בקריאה משותפת של פרק אחד או שניים , כדי ליצור מסגרת שיח משותפת ולהקל על תלמידים שהקריאה העצמית קשה עבורם . עבור תלמידים אלה מוצע שהמורה תמשיך לקרוא את הספר בקריאה קולית לאורך זמן בהזדמנויות שונות במהלך מפגשים קבוצתיים בשיעורי עברית או בשיעורים פרטניים . הערה דידקטית : חשוב שתכנון מפגשי הקריאה והדיון אודות ספר יותאמו לכל ספר בנפרד , ובאופן שמייצג באופן מיטבי את התכנים , את האירועים ואת הכתיבה של כל ספר .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר