עמוד:11

המדרשים במקור כתובים ברובם בארמית . כדי שנוכל להעמיק בלמידתם ערכנו מספר שינויים : תרגמנו מארמית לעברית , הוספנו סימני פיסוק , פירושי מילים והסברים . עם זאת , הקפדנו לשמור שהמדרש המעובד יישאר דומה מאד למדרש המקורי . אהרון הלוי ( 1957-1887 ) נולד ברומניה בשנת , 1906 עלה לישראל והחל את לימודיו ב’בצלאל . ’ כשסיים את לימודיו התיישב על גדות הכנרת , ובמשך מספר שנים במקביל לעיסוקו בציור , היה שומר , דייג וחקלאי . היה מראשוני ציירי צמחיית ארץ ישראל ונופיה . ר ָ מ ִ י ב ַ ר י ְ ח ֶ ז ְ ק ֵ אל נ ִ ז ְ ד ַ מ ֵ ן ל ִ ב ְ נ ֵ י ב ְ ר ָ ק . ר ָ אה ע ִ ז ִ ים ש ֶ אוכ ְ לות ת ַ ח ַ ת ה ַ ת ְ א ֵ נ ִ ים . ו ְ ה ָ י ָ ה ה ַ ד ְ ב ַ ש נוט ֵ ף מ ִ ן ה ַ ת ְ א ֵ נ ִ ים , ו ְ ה ֶ ח ָ ל ָ ב נוט ֵ ף מ ִ ן ה ָ ע ִ ז ִ ים , ומ ִ ת ְ ע ָ ר ְ ב ִ ים ז ֶ ה ב ַ ז ֶ ה . אמ ַ ר ר ָ מ ִ י ב ַ ר י ְ ח ֶ ז ְ ק ֵ אל : ז ֶ הו ש ֶ נ ֶ א ֱ מ ַ ר "א ֶ ר ֶ ץ ז ָ ב ַ ת ח ָ ל ָ ב וד ְ ב ַ ש " . תלמוד בבלי , מסכת כתובות , דף קי"א , ע"ב * זב = נוזל , ניגר רמי בר יחזקאל – אמורא בדור השני לאמוראי בבל . עלה לארץ ישראל וביקר בבני ברק , ואחר כך סיפר משבחה של ארץ ישראל שראה שם . › הסבירו כיצד כל יצירה פירשה את הפסוק : "ארץ זבת חלב ודבש . " › מה המשותף לכל היצירות ? מה ההבדלים ביניהן ? › אילו הייתם צריכים לבחור דימוי המתאר את הארץ , במה הייתם בוחרים ? אהרון הלוי , כריכת הספר "ארץ הצבי , " ציורי ארץ ישראל , 1929 ישראל

עמותת חינוך ישראלי ע"ר


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר