עמוד:א

תוכן העניינים - מדריך למורה מבוא ג פרקי הלימוד - הקשר לתכנית הלימודים והבהרות מתודיות ו מבנה היחידה כא שאלות הערכה ל מדעי החומר לכיתה ח מדריך למורה נכתב על–פי תכנית הלימודים המעודכנת במדע וטכנולוגיה לכיתות ז-ט בביה"ס הממלכתי והממלכתי–דתי

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר