עמוד:11

דרכי הערכה - מבחנים , בחנים , עבודות ושיעורי בית אין זה סוד שבחנים ומבחנים משמשים אמצעי יעיל להגברת הלמידה . יחד עם זאת , אין להשתמש בהם כאמצעי להפחדה ולהרתעה , אלא ככלים לימודיים חשובים העומדים לרשות המורים . מבחנים ובחנים מיועדים לסכם את החומר שכבר נלמד ולחזור עליו , וכן לתת למורים ולתלמידים אבן בוחן לגבי מידת הפנמתו של החומר . אפשר לעשות זאת גם כעבודה עצמית בכיתה או כמבדק בית . חשוב להבהיר לתלמידים , כבר מתחילת הלימוד , כי פעילותם הלימודית השוטפת ) כמו : נוכחות בשיעורים , הכנת שיעורי בית , השתתפות בכיתה ( היא חלק מהערכתם הסופית . הנה הצעה לחלוקה בין המרכיבים השונים לצורך קביעת ציונו הסופי של התלמיד : א . בחנים ושיעורי בית 30 % ב . מבחן אמצע שליש / סמסטר 15 % ג . מבחן סוף שליש / סמסטר 25 % ד . פעילות לימודית שוטפת 20 % ה . עבודה והצגתה בכיתה 10 % יחסים אלה בין המרכיבים השונים ניתנים לשינוי על פי שיקול הדעת וההעדפות של המורה . המלצות : . 1 רצוי לשלב במבחנים או בבחנים פעילויות שהתלמידים התנסו בהם בכיתה : אפשר להשמיע במבחן טקסטים או תרגילים המוקלטים בספר הדיגיטלי , והתלמידים יענו על שאלות במחברת הבחינה בעברית או בערבית או בשילוב שתי השפות ) תלוי ברמת הבחינה ובידע התלמידים . ) . 2 רצוי לעשות לפחות פעם בשבוע בוחן קצר - פעם בכתב ופעם בעל-פה , פעם לכל הכיתה ופעם לתלמידים בודדים - על חומר מצומצם בהיקפו ולהודיע על כך מראש . למשל : א . בבוחן ביום שלישי תידרשו להטות בעבר / בעתיד אחד משני הפעלים : ››› › ››› ב . בבוחן מחר תהיה הכתבה על שתי השורות הראשונות של הטקסט בעמוד ... ג . מחר ייערך בוחן בקריאה על הטקסט בעמוד ... ד . בבוחן הקרוב תצטרכו לתרגם מעברית לערבית את חמשת הצרופים האלה : ... ה . תרגיל ... בעמוד ... יהיה לבוחן בשיעור הבא . ו . לבוחן הבא - ל ִ מדו בעל-פה את המשפט הראשון בטקסט בעמוד ... א . יש לקרוא את הוראות התרגילים יחד עם התלמידים , ורצוי לפתור בעל-פה שני פריטים מכל תרגיל , כדי שהתלמידים ידעו בדיוק מה נדרש מהם . כך ” מרוויחים “ חזרה נוספת על החומר הנלמד , המסייעת בהפנמתו ומחזקת את ביטחונם העצמי של התלמידים . ב . לפחות פעם בשבוע חשוב לבדוק ביסודיות את שיעורי הבית של כמה תלמידים ) ספר , מחברות , דפים ( ולתת להם מעמד של בוחן . התלמידים מקבלים עליהם ציון , וציונים אלה יובאו בחשבון בעת קביעת הציון הסופי של השליש או הסמסטר . פעילות זו תעודד את התלמידים להכין שיעורי בית כראוי ולהצליח .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר