עמוד:9

בשלב הראשון התלמידים יחפשו את המידע בעברית . בשלב השני , עם התקדמות הלמידה , אפשר לבקש מהתלמידים לחפש את המידע בערבית . לדוגמה : לצורך חיפוש שמות המטבעות שמשתמשים בהן במדינות ערב אפשר להיכנס לאתרי המדינות . הצעה נוספת : חיפוש המידע באמצעות google – translate התלמידים מחפשים את הערך המבוקש בעברית ומקבלים את תרגומו לערבית . . 11 תרגילי האזנה בכיתה ובבית – הטקסטים , רשימות המילים והתרגילים המושמעים משמשים כתרגילי ההאזנה העיקריים , ובהם התלמידים נחשפים גם לאוצר מילים חדש . רצוי להשמיע טקסט חדש בכיתה לפחות פעמיים . ההשמעה הראשונה הינה לצורך הבנה כללית , ואילו בהשמעה השנייה והשלישית רצוי לתת מטלות האזנה שונות ) כמו : מי הדוברים ? היכן גר מוחמד ? מה עושה מופיד בחדרו ? היכן הניחה האם את הכסף ? וכדומה . ) יש להדגיש בפני התלמידים שעליהם להאזין בבית לטקסטים , לאוצר המילים ולתרגילים המוקלטים כמה שיותר פעמים . התלמידים יכולים לנצל את קטעי ההאזנה גם כמעבדה לשונית , דהיינו להאזין למילה או לצירוף ולחזור עליהם כדי לסגל הגייה נכונה . . 12 תרגילים לשוניים - לאחר לימוד נושא לשוני באים תרגילים לתרגול הנושא , למשל : לאחר לימוד נטיית הפועל בעבר באים תרגילים לתרגול הפועל בעבר ) למשל : ››››››››› ›››››››››››››› ››››››››››› ››››››› ›››››››››› ››› ›››››››››››› פרק , 1 תרגיל , 18 תרגילי " גלגול" - ניתן משפט מודל והתלמידים צריכים לשנותו בהתאם לנושא המשפט שמשתנה ) למשל : נטיית › ›››››››››› ››› ››››››››› ›› ›››››› בגופים - ››› ››››››› ›››› ››››››› ›››› פרק , 1 תרגיל ) 22 ולתרגול הפועל בעתיד ) פרק , 3 תרגילים . ) 35 - 31 בתרגילים אלה נחשפים התלמידים לפעלים שונים ומגוונים ) בבניינים שונים ובגזרות שונות , כגון : › ›››› , ) ›››› › ››››› › ›››› כדי להראות שנטיית הפעלים בעבר או בעתיד היא אחידה ) תחיליות ומוספיות . ) לאחר לימוד סוגיה זו רצוי להפנות את התלמידים אל טקסטים שונים ) מהספר הזה או מהספר הראשון ( על מנת לזהות פעלים בעבר ובעתיד ולציין את כינויי הגוף שלהם . . 13 תרגילי שיח בכיתה - במקומות שונים בספר שזורים תרגילי שיח . התלמידים נדרשים ליצור עם חבריהם שיחה חדשה , המתבססת על מודל נתון ) טקסט , ) למשל : ... ››››››› ››››››› ›››› ) פרק , 2 תרגיל › ) 6 ›››››››››› ››››››››› ››› ›››› ››››››› ››› ››››››› ›››››››› ) פרק , 2 תרגיל ›› ›››››››› ›››››› › ) 40 ›››››››››››› ›››››››› ) פרק , 3 תרגיל . ) 43 . 14 אפשר להפעיל את התלמידים באמצעות תרגילים שבהם הם מראיינים אחד את השני . למשל : ››››››› ›››› ››› ›››››› ››› ›› ››››› ››› ››››››› ››››››› ›› ››››››› ›››››› ) פרק , 4 תרגיל ) 53 ואפשר גם להוסיף תרגילים שאינם מצויים בספר , למשל : ›› ››››› ›››› ››››››››› ›››››› ›› ›› ››››››››››› ››››› ›› ›››››› ››››› בתרגילים מסוג זה על התלמידים לנסח את השאלה בזכר ובנקבה , לשאול את חבריהם ולבסוף לדווח במליאת הכיתה על התוצאות . כדי לעודד את התלמידים להשתמש בשפה באופן ספונטני , וכדי להגביר את הביטחון העצמי של התלמידים בהכנת שיעורי הבית , אפשר לפתור בכיתה בעל-פה תרגילי כתיבה המיועדים לבית .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר