עמוד:8

››››››››››››› ›››››››››››››› ››››››››› ›› ›› . 2 בתרגיל זה מתבקשים התלמידים למצוא את המכנה המשותף לכמה מילים . ›››››››››››› ›› ›› ›››››››› ››› ›››› . 3 תרגיל זה מתרגל את הקשר בין מילים לשורשים . התלמידים נדרשים לזהות מילים ממאגר מילים נתון על פי שלוש אותיות השורש שלהן . תרגול זה בא בעקבות לימוד סוגיית השורש והתבנית . הוא מחזק את מיומנות התלמידים לזהות את שורשיהן של מילים ) אבחנה שהיא חשובה גם בשפה העברית , ) ובכך מסייע בזכירתן ובזכירת מילים חדשות נוספות שלהן אותו שורש . היכולת לזהות שורשים תסייע בעתיד לשימוש במילון ערבי-עברי הבנוי על פי שורשים . ›››››››› ›››››››› . 4 בתרגיל זה נדרשים התלמידים לשער את משמעותם של מילים או צירופים חדשים שהופיעו בטקסט ) שקראו או שמעו ( על פי ההקשר . תרגיל מסוג זה מסייע לפתח את החשיבה ולהסיק מסקנות לשוניות . תרגילים אלה משקפים את המציאות שבה הקוראים או המאזינים אינם מבינים כל מילה , אך הם יכולים להבין את המסר המרכזי של הטקסט הכתוב או המושמע . . ›››››››››››› ››››››››››› ››››››››› . 5 תרגיל זה ניתן בשתי צורות : התלמידים מקבלים צירוף בערבית וצריכים לבחור את התרגום העברי הנכון בעברית , ולהפך - מקבלים צירוף בעברית וצריכים לבחור את התרגום הערבי הנכון . התרגום משמש כאן להטמעת אוצר מילים . תרגול כזה חשוב במיוחד בלימוד שפה זרה . . ››››››››››››› ›››››››››››› ›››››››› ››››››››› . 6 בתרגילים מסוג זה מתבקשים התלמידים להשלים מילים בתוך הקשר ) מילות יחס , שמות תואר , פעלים וכדומה . ) זו דרך נוספת לסייע לתלמידים לזכור ולהפנים את המילים החדשות ומבנים לשוניים שכיחים . . ››››››››››› ››››››››››› ››› ›››››› ››››››› . 7 אלה הם תרגילי חיבור משפטים עם מילים וצירופים חדשים . בתרגילים אלה התלמידים משתמשים באוצר המילים שלמדו בתוך מבנים לשוניים שהם אמורים להכיר . זהו יישום ברמה גבוהה . . ››››› . 8 התלמידים מתבקשים להתכונן על טקסט מסוים להכתבה שתיעשה בכיתה . רצוי להרבות בתרגילים מסוג זה , כי הם מסייעים בהפנמת אוצר המלים ובפיתוח מיומנות הבנת הנשמע . ››››››› ›› ››››››››››› . 9 או ››››››››› ››››››››› או ››››››› או ››››››››› ››››››››› ›››››› ›› ››››› וכדומה . אלה הם תרגילי קריאה , הבנת הנקרא ותרגום . בתרגילים אלה אפשר להפעיל את התלמידים בזוגות . למשל : תלמיד אחד שואל והשני עונה ולהיפך . כדי לוודא שהתלמידים אכן יודעים לקרוא נכון או להשיב נכון , רצוי לחזור על התרגיל במליאת הכיתה . ... ›› ›››››››› ›› ›››››› . 10 תרגול מסוג זה מסייע להפוך את הלומד ללומד עצמאי השואל שאלות ומנסה למצוא להן תשובות בעצמו . חומר הלימוד מציע הזדמנויות שונות שבהן מפנים את התלמידים לאינטרנט , למשל : בהקשר של רחוב אבן סינא ) פרק - 3 תרגיל ) 30 מתבקשים התלמידים לחפש מידע על אבן סינא ; בפרק 4 ) תרגיל ) 59 מתבקשים התלמידים לחפש באינטרנט את שמות המטבעות שמשתמשים בהן בארצות ערב השונות ) לאחר סיפור שנזכר בו המטבע "דרהם . ) "

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר