עמוד:7

התרגילים בספר בפרקים השונים בספר מופיעים תרגילים מגוונים ברמות שונות . המורים יכולים להגדיל את מספר התרגילים בשלבי הלמידה המתקדמים באמצעות ביצוע מחודש של תרגילים מפרקים קודמים תוך שינוי המטלות . למשל : אפשר לבקש מהתלמידים לכתוב את הטקסט מחדש בלשון זכר או נקבה או רבים , ללמוד טקסטים קצרים או קטעי טקסט להכתבה , להקליט בעצמם טקסטים או מסרונים , לכתוב משפטים חדשים שגיבורי הטקסט יכולים לומר , לסכם את נושא הטקסט בעל-פה ובכתב . המורים מוזמנים להוסיף תרגילים ודפי עבודה משלהם בהתאם לצורך . אפשר גם לבקש מן התלמידים לחבר תרגילים על פי מתכונת של תרגילים קודמים בספר . במהלך העבודה העצמית של התלמידים בכיתה מתפנים המורים לתת סיוע אינדיבידואלי לתלמידים הזקוקים לכך . טוב יעשו המורים אם ימנו תלמידים מצטיינים כסייעים לתלמידים חלשים , הן בכיתה והן מחוצה לה . סוגי תרגילים : ››››››› ››››› . 1 תרגיל זה נועד לתרגל מילים חדשות ולהפעיל חשיבה יצירתית . בתרגיל מסוג זה לא חייבת להיות תשובה אחת נכונה . התלמיד יכול להראות שמילה מסוימת יוצאת דופן כי היא שונה במספר אותיותיה לעומת השאר , או כי היא פועל ושאר המילים הן תארים , או כי יש בה ” אלף “ ובשאר המילים אין , או כי היא ממין זכר ואילו שאר המילים הן ממין נקבה , או כי היא יחיד ושאר המילים הן בריבוי . כל תשובה המתאימה למילים שבתרגיל טובה . הסוגיות הדקדוקיות הסוגיות הדקדוקיות הנלמדות בספר נבחרו בהתאם לשני שיקולים : א . תכנית הלימודים ב . שיקול תקשורתי - לימוד שפה חיה לצורכי תקשורת השיקול התקשורתי מחייב לעתים חשיפה של התלמידים לתבניות דקדוקיות שאינן מחויבות על פי תכנית הלימודים . תבניות אלה מופיעות במסגרת השיחות והתרגילים בספר . התלמידים לומדים אותן באופן אינטואיטיבי . במקרים אחדים הובהרה סוגיה דקדוקית מסוימת באמצעות משפט או שניים בתוך מסגרת , ולעתים הובא תרגיל כדי לבססה . הסברים אלה הינם בבחינת ”הכשרת הקרקע “ ללימוד מאוחר יותר של הסוגיה , כמתחייב מהתקדמות התלמידים בלימוד השפה ) הוראה ספירלית . ) בעיקרון אפשר לא להתעכב על הסוגיות האלה , להתעלם מהן , ולהמשיך בהוראה כרגיל . אפשר להפנות אליהן תלמידים מתקדמים כדי לאתגר אותם . ›››› › ››››››››››› ››››› › ››››› › ›››››››› ואפשר לנצל את ההזדמנות ולהרחיב את הידע בנושאים תרבותיים . בפרקי הלימוד בספר מופיעות מסגרות המכילות רשימות מילים , ואחריהן כמה תרגילים לתרגול אוצר המילים הזה ללא ההקשר הטקסטואלי שבו הן מופיעות . אפשר להוסיף תרגילים , למשל : בניית צירופים , השלמת משפטים או צירופים , הפיכת מילים מזכר לנקבה , ויצירת משפטים חדשים .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר