עמוד:6

תפילה אישית 139 ............................................................................................................................................................................................................................. ברכות השבח 140 ............................................................................................................................................................................................................................................. עיון בברכה הראשונה 140 ............................................................................................................................................................................................ האל הגדול ? 141 .................................................................................................................................................................................................................................... ברכות ההודיה 142 ....................................................................................................................................................................................................................................... עיון בברכת 'מודים' 142 .................................................................................................................................................................................................... משימת סיכום 143 .......................................................................................................................................................................................................................... נ . צ 4 . קדיש 144 ................................................................................................................................................................................................................................................................... עיון בקדיש 144 ..................................................................................................................................................................................................................................................... מילון ארמי עברי 145 ............................................................................................................................................................................................................. קדיש יתום 146 ....................................................................................................................................................................................................................................................... הרוגי מלכות 146 .................................................................................................................................................................................................................................. ואף על פי כן , קדיש ! 147 .............................................................................................................................................................................................. קדיש יתום : נוסח אלטרנטיבי 148 ........................................................................................................................................................................... קדיש , שלום סמיר 148 ........................................................................................................................................................................................................ פרק שביעי : עם אחד – דרכים רבות : מסע אל הקהילה היהודית בתפוצות 149 משימת פתיחה : מפת הנדודים 150 ............................................................................................................................................................................................... נקודות ציון 151 .............................................................................................................................................................................................................................................................................. נ . צ 1 . קהילה , מהי ? 151 .................................................................................................................................................................................................................................. העיר היהודית 151 .......................................................................................................................................................................................................................................... עיר שיש בה 152 ..................................................................................................................................................................................................................................... שמירת הזהות היהודית בגלות 153 ...................................................................................................................................................................... קהילות ישראל בגולה – השוק , הרחוב , הבית 154 ........................................................................................................ העיירה של טוביה , חיים חפר 154 .............................................................................................................................................................. בית אבי , עמוס אטינגר 154 ......................................................................................................................................................................................... הקהילה היהודית וחינוך הילדים 156 ............................................................................................................................................................ חדר קטן , מרק וורשבסקי 156 ............................................................................................................................................................................. אצלינו בכפר טודרא , יהושוע סובול 156 .................................................................................................................................. המורי , שלמה מחדון 156 ................................................................................................................................................................................................... נ . צ 2 . ביחד ולחוד : עדות שונות בישראל 157 ....................................................................................................................................... חגים עדתיים 157 .............................................................................................................................................................................................................................................. סהרנה 157 ............................................................................................................................................................................................................................................................ סיגד 159 ..................................................................................................................................................................................................................................................................... מימונה 160 ........................................................................................................................................................................................................................................................... נ . צ 3 . מחזור החיים בקהילה היהודית 162 .................................................................................................................................................... ברית המילה 162 ................................................................................................................................................................................................................................................. משימת פתיחה 163 ......................................................................................................................................................................................................................... בריתו של אברהם 163 ............................................................................................................................................................................................................. ברית אברהם , יצחק ויעקב 164 ....................................................................................................................................................................... ברית המילה בשיח הישראלי בימינו 165 .............................................................................................................................................. העם היהודי , יהודה עמיחי 165 ........................................................................................................................................................................... ברית המילה והרצון לשייכות 166 ............................................................................................................................................................. למה ? ככה ! 167 ........................................................................................................................................................................................................................................ איך מלתי את בני כהלכה 167 ............................................................................................................................................................................ לפעמים הטוב כרוך בכאב 168 ....................................................................................................................................................................... ברית המילה במנהגי עדות ישראל 169 ................................................................................................................................................... זבד הבת 171 ................................................................................................................................................................................................................................................................. משימה : עיצוב סדר זבד הבת 171 ............................................................................................................................................................ פיוט לזבד הבת – 'יעלה יעלה' 173 ....................................................................................................................................................... נישואין 175 ...................................................................................................................................................................................................................................................................... החופה 175 ......................................................................................................................................................................................................................................................................... חופה של הדסים 175 .................................................................................................................................................................................................................. חופה של קורות עץ 175 ...................................................................................................................................................................................................... החופה במנהגי עדות ישראל 176 ................................................................................................................................................................. משימה : חופות בתמונות 176 ................................................................................................................................................................................... ברכות הנישואין : החופה והבית 178 .................................................................................................................................................................. ברכת האירוסין 178 ....................................................................................................................................................................................................................... הברכה השלישית – יוצר האדם 178 .................................................................................................................................................... הברכה השביעית – שמחת ירושלים ושמחת חתן וכלה 178 ...................................................

מכון שלום הרטמן

תכנית בארי - מכון שלום הרטמן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר