עמוד:109

שאלות הכנה . 1 הסבר כיצד אפשר למצוא את קיבול הקבל , כאשר ידועה התלות של אנרגיית הקבל W במתח U של הקבל הטעון . ( הערה : השתמש בדרך גרפית . ( . 2 חשב את האנרגיה האגורה בקבל שקיבולו 5000 uF והנטען למתח של . 12 V 3 חשב את שיעור עליית הטמפרטורה של קלורימטר שקיבול החום שלו , C = 40 J / ° C כתוצאה מפריקה בודדת של הקבל המתואר בשאלה H . 2 רשימת הציוד - ספק מתח ישר בתחום . 0-24 V 2 - רב-מודדים ספרתיים . - קלורימטר לעיר ( התנגדות . ( 120 - קבל אלקטרוליטי שקיבולו בתחום שבין , 6000 ^ F- !? 4000 / iF בעל מתח פעולה של . 35 V נגד שהתנגדותו בתחום שבין 4 n , 60-ל ודיוקו . 10 % מתג דו-כי ו ו נ י . - מד-חום רגיש ( רצוי מד-חום ספרתי . ( - פלסטלינה . מהלך הניסו י א . מדידת קיבול הקלורימטר . 1 בנה את המעגל המתואר באיור . 16-2 . 2 כוון את מתח הספק , באמצעות מד-המתח , . J V- > . 3 הכנס מעט פלסטלי נה לחור שבקלורימטר . ( תפקיד הפלסטלי נה הוא ליצור מגע תרמי טוב בין המד-חום לתיבת האלומיניום . אם כמות הפלסטלינה גדולה מדי , לא ניתן להזניח את קיבול החום שלה . ( הכ נס את המד-חום עמוק ככל האפשר לחור שבקלורימטר . רשום את הטמפרטורה T j שהמדחום מראה . . 4 הפעל את הספק למשך 60 שניות . מדוד את המתח U על הנגד ואת הזרם 1 במעגל .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר