עמוד:100

נניח כי המתג במעגל שבאי וו 1 15 א היה זמן מסוים במצב , 1 הקבל נטען , והמתח עליו הוא . U אם מעבירים עתה את המתג למצב 2 ( ראה o איור 1 15 ב , ( הקבל הטעון פועל כמקור מתח וגורם לזרם פריקה i' במעגל . כיוון זרם הפריקה i' הפוך לכיוון זרם הטעי נה . 1 במהלך הפריקה , המתח u על הקבל וזרם הפריקה i' הולכים וקטנים c עם הזמן . באיורים otrtrw 15-4 מתוארים גרפים של המתח u c על הקבל ושל זרם הפריקה ± ' במעגל , בתלות בזמן , במהלך פריקת הקבל . מאפיין חשוב של מעגל RC טורי הוא קבוע הזמן z של המעגל , הנתו ן ע ? י T = RC גודלו של קבוע הזמן קובע את קצב הטעינה או הפריקה של הקבל , ולפיכך את משך זמן הטעינה או הפריקה ( כלומר , את משך תקופת המעבר . ( כעבור פרק זמן השווה < n ( מרגע התחלת הטעי נה , מתח הקבל מגיע 63 . 2 # -ל מערכו הסופי ( כלומר , ערכו בסיום הטעי נה , ( והזרם במעגל יורד 36 . 8 # -ל מערכו בתחילת הטעינה . כעבור פרק זמן השווה , T- ^> מרגע התחלת הפריקה , מתח הקבל וגם הזרם במעגל ( בערכו המוחלט ) יורדים 36 . 8 # -ל מערכם ההתחלתי ( כלומר , ערכם בתחילת הפריקה . ( הערה : בתקופות המעבר , בכל פרק זמן , r מתח הפריקה , זרם הטעינה וזרם הפריקה ( בערכו המוחלט ) יורדים 36 . 8 # -ל מערכם בתחילת פרק הזמן . z כלומר , עבור כל רגע t במהלך תקופת המעבר , ( ולאו דווקא איור 15-4 איור 5 15

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר