עמוד:93

דוגמה 14-4 באיור 14-4 מתואר קבל נציץ שעליו שש נקודות צבע . משמעותה של נקודת הצבע השמאלית העליונה ( לבן ) תלויה בנתוני היצרן . הנקודה האדומה והנקודה הירוקה מציינות את הקיבול ביחידות . pF לפ > טבלה , 14-2 הערך המתאים לספרות אלו הוא 25 ( אדום , 2 = ירוק . ( 5 = נקודת הצבע התחתו נה מימין ( חום ) מציינת את המכפיל העשרוני . לפי טבלה , 14-2 חום , 10 = ו לכן קיבול הקבל הוא . 25 x 10 = 250 pF נקודת הצבע האמצעית התחתו נה ( שחור ) מציינת את הסבולת , ולפי טבלה 14-2 ערכה . 20 % משמעות נקודת הצבע התחתו נה משמאל ( כתום ) תלויה גם היא בנתוני היצרן . איור 1 4-4 קבל נציץ עם קוד של שוש נק וד ות צבע שערכו 250 pF טבלה 3 14 קוד צבע ים בקבל ים קדמיים

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר