עמוד:92

ב ) שיטת קוד הצבעים קבלי נציץ , קבל > ני > ר , קבלים מחומרים פולימריים , וכן קבלים קרמיים שממדיהם קטנים יחסית , מסומנים לעתים בעזרת פסי צבע או נקודות צבע . הצבעים מסמנים את ערך הקיבול ביחידות , pF את המכפיל העשרוני , את הסבולת ( באחוזים , ( ולעתים קרובות גם את מקדם הטמפרטורה של הקבל . בטבלה 14-2 נתונים ערכי הקיבול והסבולת המתאימים לצבעים השונים . שים לב כי הערכים המספריים של כל צבע זהים לאלו שהכרת בנגדים ( השווה לטבלה 4-1 שבניסוי . ( 4 את פסי הצבע ( או נקודות הצבע ) נהוג לסמן על הקבלים בצורות שונות , בהתאם לסוג הקבלים . בקבלים קרמיים , למשל , אחד מפסי הצבע נועד לציון מקדם הטמפרטורה של הקבל . בקבלים אלו , אותו צבע יכול לסמן ערכים שונים של סבולת , בהתאם לערכו של הקבל . בטבלה 3 14 רשומים מקדמי הטמפרטורה והסבולת לפי קוד הצבעים בקבלים קרמיים . נסביר את דרך השימוש בטבלאות 3 , 14-2 14 בעזרת דוגמאות . טבלה 14-2 קוד הצבעים של קבל ים

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר