עמוד:87

עיבוד התו צאות הערה : בשרטוטים רצוי להשתמש בשלושה צבעים שונים עבור : א . מערך הגופים הטעונים ; ב . הקווים שוו י-הפוטנציאל ; ג . קווי השדה החשמלי . . 1 סמן על כל אחד מגליונות הנייר המילימטרי את מקום הגופים הטעונים שהשתמשת בהם בניסוי . . 2 על-פי הטבלאות שהכנת , שרטט קווים שוו י -פוטנציאל על הגיליון של כל אחד משלושת מערכי הגופים הטעונים . רשום על כל קו את מתח הייחוס u המתאים לו . את הקווים שוו י-הפוטנציאל שרטט 0 על הגילי ו ן כולו . . 3 שרטט על גיליונות הנייר את קווי השדה החשמל י לכל אחד משלושת מערכי הגופים הטעונים . שרטט את קווי השדה על הגילי ו ן כולו . . 4 חשב על-פי משוואה ( 13-1 ) את עוצמת השדה החשמלי במרכז האמבט עבור המערך של זוג הגלילים והמערך של פסי הנחושת . לצורך החישוב מדוד את המרחק בין שני קווים שוו י -פוטנציאל בסביבת מרכז הגיליון . שאלות 5 כום . 1 הסבר מה מקור המוליכות החשמלית ( הנמוכה ) של מי ברז . מדוע אין להשתמש בניסוי זה במים מז וקקים ? . 2 כיצד השפי עה הכ נסת טבעת הנחושת על צורת קו ו י-השדה של זוג הגלילים ? מהי הסיבה לשינויים בצורת קווי השדה ? . 3 הסבר באופן עקרוני כיצד ניתן למפות משטחים שוו י-פוטנציאל במרחב תלת-ממדי .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר