עמוד:82

נוכל לאתר קווים שווי-פוטנציאל על משטח , בקרבת גוף טעון , בדרך זו : בנקודה קבועה על המשטח , שנקרא לה נקודת ייחוס , נציב גשש המחובר להדק של מד-מתח ( איור 3 - ( 13 נחבר גשש נו ° ר להדק השני של מד-המתח , ונניח אותו בנקודה כלשהי על המשטח . בעזרת מד-המתח נמצא מהו המתח בין שתי הנקודות שבהן מונחים הגששים . נניח ששורר ביניהן מתח . U נזיז את הגשש השני , ו נאתר o נקודות נוספות , שגם בינן לבין נקודת הייחוס שורר מתח . u 0 לפי ההגדרה , כל הנקודות , שהמתח בינן לבי ן נקודת הייחוס הוא , U o נמצאות על אותו קו שווה-פוטנציאל . על-ידי בחירה מתאימה של ערכי המתח , U אפשר למצוא את צורת o הקווים שוו י-הפוטנציאל בסביבת גופים טעונים . לאחר איתורם של קווים אלו , נוכל לדעת גם את צורתם של קווי השדה בסביבת הגופים הטעונים , שכן קווי השדה ניצבים לקווים שוו י-הפוטנציאל בכל נקודה ו נקודה . כמו כן נוכל לחשב את הפרש הפוטנציאלים , , AU השורר בין שני קווים שווי-פוטנציאל סמוכים שאיחרנו . המרחק d בין שני הקווים ניתן למדידה . באמצעות משוואה ( 3-1 ) נוכל אפוא לחשב ( בקירוב ) את עוצמת השדה החשמלי בנקודות שו נות על המשטח . אייר 3 13 מציאת קווים ש ו וי-פוט נציאל על משטח

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר