עמוד:72

בדיקת משפט תבני ן הערה : רשום את כל תוצאות הניסוי בטבלה כדוגמת טבלה . 11-2 השתמש במעגל שהרכבת בניסוי הקודם ( בל > מודדים . ( . 1 הפעל שנית את הספקים . כוון את מתח המוצא של הספק האחד , E j = 6 \/ -ל ואת מתח המוצא של הספק ההשני , E 2 = v- > כאשר הספקים מחו ברים במעגל . . 2 מדוד את המתח U על הנגד . R 2 BG Pro . 3 את הנגד ; ^^^^^^ R 2 מדוד את המתח בין שתי נקודות הנתק . . 4 נתק את הספקים E -1 E מהמעגל , וחבר במקומם מחברי קצר . נתק 2 x את הנגד , R ומדוד את ההתנגדות בין שתי נקודות הנתק . 2 0 > my (*) אלה ימולאו בשלב עיבוד התוצאות . טבלה 11-2 0 > Dny (*) אלו ימולאו בשלב עיבוד התוצאות . טבלה 11-1

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר