עמוד:70

מטרות הניסו י בדיקת שיטת זרמי החוגים ומשפט תבני ן במעגלים חשמליים . הערכת משך הניסו י שני שיעורים . עקרונות שיטת הניסוי את שיטת זרמי החוגים נבדוק על-ידי מדידת המתחים על הנגדים , R : , fy - > R , R ומדידת הזרם בנגד , R במעגל המתואר באיור . 11-7 2 3 2 מהערכים המדודים של המתחים , מערכי הנגדים ומערכי הכא"מ של המקורות , נמצא את זרמי החוגים a c n 1 ו נשווה אותם לזרמים 1 המחושבים בשיטת זרמי החוגים . כמו כן , נשווה את הזרם הנמדד בנגד R לזרם המחושב בנגד זה בשיטת זרמי החוגים . 2 את משפט תבני ן נבדוק על-ידי מדידת המתח על הנגד R במעגל 2 המתואר באיור 11-1 בשני מצבים : א . כאשר כל המקורות והנגדים מחוברים במעגל ; ב . כאשר הנגד R מנותק מהמעגל ; 2 ועל-ידי מדידת ההתנגדות בין הנקודות G- ) B במעגל המתואר באי ור , 11-4 כאשר שני מקורות המתח E - ) E מקוצרים . 2 1 נראה כי המתח הנמדד במצב ( א ) שווה למכפלת המתח , הנמדד במצב R 2 ( ב , ( ביחס ההתנגדויות , = - — כאשר K > n R Th ההתנגדות הנמדדת בין הנקודות G-1 B כשהמקורות מקוצרים ( משוואה . (( 11-7 ) איור 11-7

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר