עמוד:68

הרכיב R L במעגל החשמלי יכול להיות נגד בודד ( כמו באיור , ( 11-2 או חלק אחר של מעגל ליניארי . מתח תבני ו U הוא המתח בין הנקודות B- ) A במעגל הפתוח ( כלומר , Th המעגל החשמלי שהרכיב R L נותק ממנו , ראה איור 3 ( 11 התנגדות תבנין HTI R התנגדות המעגל בין הנקודות B- > A ( איור Th , ( 11-3 כאשר כל מקורות המתח במעגל מקוצרים . נתבונן שנית במעגל שבאיור . 11-1 לפי משפט תבנין , ניתן לחשב את המתח על הנגד R על-ידי מציאת מתח תבנין u והתנגדות תבני ן Th 2 R של חלק המעגל המתואר באיור . 11-4 Th התנגדות תבנין היא ההתנגדות בין הנקודות G- ) B במעגל זה , כאשר מקורות המתח מקוצרים . קל לראות כי לאחר קיצור מקורות המתח , המעגל שבאיור 11-4 שקול לרשת הנגדים המעורבת המתוארת באיור . 11-5 איור 11-3 איור 11-4

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר