עמוד:49

ניתן להגדיל את דיוק המדידה במכשירים אנלוגיים על-ידי שינוי תחום המדידה של המכשיר ( ראה ניסוי . ( 2 ככל שתחום מדידת הזרם במכשיר אנלוגי גבוה יותר ( כלומר , מכסה תחום רחב יותר , ( כך התנגדותו הפנימית קטנה יותר , וכתוצאה מכך השגיאה הכרוכה בשימוש במכשיר המדידה קטנה יותר . מצד שני , השגיאה בקריאת התוצאה המוצגת באמצעות מחוג , הנע על גבי לוח-שנתות , גדלה ככל שמשתמשים בתחום גבוה יותר . לפיכך נהוג לבחור את תחום המדידה הנמוך ביותר , הכולל את הערך הנמדד . במכשירים ספרתיים , ההתנגדות הפנימית גבוהה מאוד ( במדי-מתח ) או נמוכה מאוד ( במדי-זרם ) בכל תחומי המדידה האפשריים . יתירה מזאת , במכשירים ספרתיים רבים , תחום המדידה נקבע באופן אוטומטי , ותצוגת המכשיר כוללת , נוסף לערך המדוד , גם את היחידות המתאימות uA , mA , mV , V ) וכו . ( ' חומר רקע נוסף לניסוי זה מצוי בספר "תורת החשמל" כרך א פרק מטרות הניסו י . 1 להיווכח בהשפעת החיבור של רב-מודד במע גל על המתח והזרם במעגל . . 2 ללמוד על הדרכים השונות שבהן ניתן לחבר במעגל חשמלי מד-זרם ומד-מתח בעת ו בעו נה אחת . עקרונות שיטת הניסוי הניסוי מתחלק לשלושה חלקים : א . השפעת מד-הז רם על הזרם הנמדד ; ב . השפעת מד-המתח על המתח הנמדד ; ג . חיבור מד-זרם ומד-מתח בעת ובעו נה אחת לרכיב במעגל חשמלי .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר